Skip to main content
MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

Wij dragen graag bij aan een duurzame toekomst!

Als Timmerfabriek Bolder zijn we ons bewust van de verantwoordelijkheid die we als bedrijf dragen voor onze maatschappij. Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen vormen dan ook belangrijke schakels binnen onze bedrijfspolicy.

Een filosofie die gericht is op het leveren van economische prestaties (profit), maar met respect voor de sociale kant (people) en binnen de ecologische randvoorwaarden (planet).

Binnen de uitvoering van onze activiteiten en processen houden we nadrukkelijk rekening met: klimaatneutraliteit, circulariteit, exclusiviteit gericht op een eerlijke keten en een toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Als Timmerfabriek Bolder voelen wij het als onze opdracht bij te dragen aan een leefbare omgeving, voor nu en voor de toekomst.

Ook toekomstige generaties dienen te beschikken over voldoende grondstoffen, schoon en drinkbaar water, een gezonde lucht en een bodem die rijke vrucht voortbrengt. Het is aan ons om te zorgen dat de biodiversiteit en een leefbare omgeving behouden blijven. Wij helpen daar graag aan mee.

Hoe realiseren we dat?
Circulair bouwen is veelvuldig gebezigde term. Voor ons betekent het: meervoudig en hergebruik van grondstoffen. Zodat we de leefomgeving niet vervuilen met een overvloed aan afval en komen tot een afvalvrije maatschappij, met een optimaal hergebruik van producten, materialen, en grondstoffen.

Daarom hanteren wij ook de zogenaamde R-ladder die leidt tot een circulaire maatschappij. Deze R-ladder geeft de mate van circulariteit aan. Hoe hoger een strategie op de R-Ladder staat, hoe lager het grondstofgebruik.

Reduceren (R1 en R2):
Bovenaan de ladder staat het verminderen van consumptie en productie en het slimmer maken en gebruiken van producten.

Re-use (R3 en R4):
Het verlengen van de levensduur van producten en onderdelen.

Recycle (R5 en R6):
Het nuttig toepassen van materialen, die anders gestort zouden worden.

Hoe vertalen wij de R-ladder naar Timmerfabriek Bolder:
Wij geven inhoud aan Circulair Bouwen door: het toepassen van een stelkozijn dat 20 jaar meegaat; door het hergebruik van ramen evenals glaslatten; door reststukjes te vingerlassen tot lange lengtes; door zaagsel en houtresten te gebruiken voor het verwarmen van kachels, door pallets te retourneren om wederom gebruikt te worden; en door te voorkomen dat verfafval niet in het milieu komt, door met warmtepomp en zonnepanelen een energiearme 0-op-de-Meter bedrijfsvoering te realiseren en door papier te laten recyclen.

Ons productieproces is volledig gedigitaliseerd en er geen papierenformulieren meer in omgang zijn tijdens de productie. Dat heeft tevens als voordeel dat opdrachten just-in-time (overgedragen via het beeldscherm) kunnen wijzigen zonder extra loopbewegingen heen en weer. Naast een hogere efficiency draagt dit ook bij aan het proces van Arbo-vriendelijk werken.

BENG-eisen

Onze producten in hout dragen bij te voldoen aan de BENG-eisen.

Alle nieuwbouw in Nederland dient te voldoen aan de eisen van BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen). Onze producten in hout dragen ertoe bij om te zorgen dat uw woning of ander bouwproject voldoet aan de BENG-eisen. Maar wat betekent dat eigenlijk?

De energieprestaties van een gebouw worden bij BENG bepaald aan de hand van 3 individuele eisen:

BENG 1 bepaalt de maximale energiebehoefte van een woning of ander gebouw uitgedrukt in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2. jr). Een aparte eis voor de buitenkant van een gebouw/ de zogenaamde schil, zorgt ervoor de energiebehoefte te beperken. Dit noemen we BENG 1.

BENG 2 zegt dat de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk dient te worden opgewekt. De hoogte van de eisen verschilt per type woning of gebruiksfunctie en is terug te vinden in het Bouwbesluit.

BENG 3 zegt dat de energievraag van een gebouw zo veel mogelijk uit hernieuwbare energie dient te bestaan: de BENG 3-eis.

Thermische gebouwschil

Wij dragen bij tot het realiseren van een betere thermische gebouwschil.

Onze producten in hout sluiten perfect aan op de eis tot het realiseren van een betere thermische gebouwschil en het behalen van een hogere RC of isolatiewaarde.

Wij realiseren hoogwaardige houten kozijnen, met HR++, vacuumglas en triple beglazing en een optimale isolatiewaarde, maar doen dat eveneens door het toepassen van duurzame houtsoorten. Op die manier dragen onze houten kozijnen bij om te voldoen aan de BENG-regelgeving.

Wij bellen u graag

Heeft u vragen, een project of advies nodig? Laat uw gegevens achter en wij bellen u z.s.m. terug.    Producten

    U bent bij ons op het goede adres voor: